Wikia

Keroro Wiki

Dororo: Do You Like Natto? de arimasu

1,439pages on
this wiki
Comments0
Dororo: Do You Like Natto? de arimasu
ドロロ 納豆はお好き? であります
Dororo: Nattou wa Osuki? de arimasu
Season +
Air date April 5, 2008
Screenplay 下山健人 +
Storyboard まつぞのひろし +
Direction 徳本善信 +
Animation director Takuro Shinbo +
高瀬健一 +
Animation supervisor Satoshi Koike +
Previous episode: Episode 205
This episode: Episode 206
Keroro Platoon: Starting Various Plans! de arimasu
Dororo: Do You Like Natto? de arimasu
Related to manga?
Dororo: Do You Like Natto? de arimasu false
[edit info]

Dororo: Do You Like Natto? de arimasu (ドロロ 納豆はお好き? であります Dororo: Nattou wa Osuki? de arimasu) is the second part of the 206th episode of the anime Keroro Gunso.

Around Wikia's network

Random Wiki