Fandom

Keroro Wiki

Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu

1,440pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu
ドロロ 侵略こそ我が使命!
であります
Dororo: Shinryaku koso Waga Shimei! de arimasu
Season +
Air date May 1, 2010
Screenplay Kuniaki Kasahara +
Storyboard Hiroshi Matsuzono +
Direction Showa Amiya +
Animation director Takuro Shinbo +
中島達央 +
This episode: Episode 312
Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu
Koyuki's Secret…, de arimasu
Related to manga?
Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu false
[edit info]

Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu (ドロロ 侵略こそ我が使命! であります Dororo: Shinryaku koso Waga Shimei! de arimasu) is the first part of the 312th episode of the anime Keroro Gunso.


Facts about "Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu"RDF feed
Air date (Japan)1 May 2010 +
Animation directorTakuro Shinbo + and 中島達央 +
DirectionShowa Amiya +
Episode number312 +
Episode partA +
Japanese nameドロロ 侵略こそ我が使命! であります +
MaintenanceEpisode/Redirect screenplay +, Episode/Redirect storyboard + and NJ +
Related to mangafalse +
Romaji nameDororo: Shinryaku koso Waga Shimei! de arimasu +
ScreenplayKuniaki Kasahara +
Season7 +
StoryboardHiroshi Matsuzono +
Title (Translated)Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu +

Also on Fandom

Random Wiki