Wikia

Keroro Wiki

Fubuki Sakuragasaki

Comments0
1,357pages on
this wiki
Fubuki Sakuragasaki
Voiced by Sakura Nogawa (anime version)
Profile
Gender Female
This box: view  talk  edit  

Fubuki Sakuragasaki (桜ヶ咲 ふぶき Sakuragasaki Fubuki)

Around Wikia's network

Random Wiki