Fandom

Keroro Wiki

Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu

1,440pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu
クルル 侵略ははじまっている
であります
Kururu: Shinryaku wa Hajimatteiru, de arimasu
Season +
Air date April 24, 2010
Screenplay 竹内利光 +
Storyboard Masafumi Sato +
Direction 清水一伸 +
Animation director Kazuyuki Igai +
Production assistance Studio Guts +
This episode: Episode 311
Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu
Keroro: Good Kero Talk! de arimasu
Related to manga?
Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu false
[edit info]

Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu (クルル 侵略ははじまっている であります Kururu: Shinryaku wa Hajimatteiru, de arimasu) is the first part of the 311th episode of the anime Keroro Gunso.

Also on Fandom

Random Wiki